NUMMER 5: Spartacus-mobiliteitsplan

Het Spartacus-mobiliteitsplan
J. Mulkers

De grootste vijand
Willy Miermans, prof. em. UHasselt

Het spoor bijster
Interview van De Coöperatieve Courant met P. Meukens,
lid beleidswerkgroep TreinTramBus

Dwarsliggers
J. Mulkers